STRATEGIE, VIZE

Společnost R-FIN s.r.o. je relativně malá, ale dobře technologicky vybavená. Z toho důvodu se mohla zaměřit na výrobu výrobků v malých a kusových sériích. Patří zde především EKO-Finishery, pračky a kamnosporáky.
Díky technologické vybavenosti, kvalitním znalostem a dovednostem konstruktérů, dlouholetým zkušenostem, kvalitních a širokých lidských zdrojů je schopna zajistit nejrůznější požadavky zákazníků.
Mezi hlavní strategické kompetence patří patenty na konstrukční uzly EKO-Finisherů v několika evropských zemích. Automatické pračky vyrábí společnost na zákadě švýcarské licence.
Strategickou kompetencí společnosti je zaměření na segmenty výrobků s vysokou přidanou hodnotou.

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI

Posláním společnosti je vyrábět kvalitní výrobky, které uspokojí potřeby a požadavky zákazníků, protože technologie a produkty se velmi rychle mění. Posláním společnosti R-FIN s.r.o. je také rozvíjet sebe sama.
Společnost se proto zaměřuje na tyto hlavní úkoly:

 • vyrábět kvalitní výrobky a snažit se o zvýšování produkce,
 • získávat nové trhy a nové produkty,
 • tvořit zisk,
 • seberozvíjet se,
 • zvyšovat kvalifikaci pracovníků.

SDÍLENÉ HODNOTY

 • Vysoká úroveň kvality výrobků
 • Dynamika a flexibilita reagující na měnící se globální trh
 • Vstřícný, partnerský a přátelský vztah
 • Trvalé vazby zaměstnanců ve všech segmentech
 • Respekt, loajalita a odpovědnost vůči zaměstnancům
 • Spolehlivost
 • Inovace ve všech oblastech

VIZE

Vize společnosti R-FIN s.r.o. je pokračovat v uspokojování potřeb svých zákazníků, rozšířit svou působnost do více segmentů trhu a tím získat více zákazníků. Součástí vize je zlepšování technologické úrovně firmy, rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. Firma dbá na rozvoj a prohlubování vztahů se současnými obchodními partnery a taktéž na nalezení nových obchodních partnerů.
Celkovou vizí společnosti je zvýšit její konkurenceschopnost a tržní hodnotu.