NASÁVANÁ KARTONÁŽ

Společnost vyrábí jednorázové papírové nádoby pro oblast zdravotnictví a pečovatelské péče, které jsou používány zejména pro výrobky EKO-Finisher. V současnosti vyrábí podložní mísy, mísy do WC křesel, sputum misky a emitní misky. Dále v rámci tohoto výrobního programu vyrábí např. balící prvky pro elektroniku (mp3 přehrávače, DVD) a balící prvky pro balení praček, které nahradily polystyrenové prvky a tímto došlo k významnému zlepšení ekologické likvidace balení praček.

Jednorázové hygienické nádoby

Všechny hygienické nádoby jsou jednorázové nádoby, čímž se zabrání možnosti přenosu infekcí a šetří se čas zdravotních sester. Po použití není nutné nádoby někam ukládat, vyprazdňovat ani vymývat a dezinfikovat, jsou vhozeny ihned do EKO-Finisheru. Tím je nebezpečí rozšíření infekce zcela vyloučeno.
Papírové nádoby včetně jejich obsahu jsou během několika minut rozdrceny a vypouštěny přímo do odpadního potrubí.

Název Obrázek Popis
PM-1 PM-1 Umyvadlo / vložka do WC křesel
PM-2P PM-2P Vložka do WC křesla
PM-3 PM-3 Podložní mísa - vložka
PM-4 PM-4 Samonosná podložní mísa
EM-1 EM-1 Emitní miska
CUB1 CUB1 Víčko bažanta
SP-1 SP-1 Miska sputum malá
SP-2 SP-2 Miska sputum velká