HISTORIE

Firma R-FIN s.r.o. byla založena v roce 2000 jako dceřinná společnost firmy ROMO a.s. Za účelem rozšíření aktivit mateřské společnosti. Tyto původně plánované aktivity však nebyly realizovány.
Firma R-FIN s.r.o. zahájila svou výrobní činnost až v roce 2003, kdy začala spolupracovat se švýcarskými firmami Kenwood Schumpf AG a Soba International AG, pro které začala vyrábět plně automatické pračky pro domácnost. Ke konci téhož roku započala také s výrobou vířivých praček a odstředivek pro domácnost. V roce 2004 byl v důsledku nezdařilého vyrovnání vyhlášen konkurz na mateřskou společnost ROMO a.s. A ta ukončila veškeré výrobní činnosti. Firma R-FIN s.r.o. se osamostatnila a pokračuje jak ve svém výrobním programu, tak částečně ve výrobním programu firmy ROMO a.s.

Své současné výrobní aktivity zaměřuje firma R-FIN také do oblastí výrobků pro domácnosti, nemocnice a pečovatelské domy. Také je subdodavatelem výrobků pro jiné strojírenské podniky.
Společnost se v dnešní době věnuje 7 typům různých aktivit, a to:

  • výroba vířivých praček,
  • výroba automatických praček,
  • výroba a montáž částí mycích linek pro automobily,
  • výroba EKO-Finisherů,
  • nasávaná kartonáž,
  • výroba kamnosporáků,
  • kooperační výroba.